Złota Rączka

Już od 13 lutego do 20 grudnia 2024 r. realizowana będzie usługa „Złota Rączka  w Bielsku-Białej 2024” finansowana ze środków budżetu obywatelskiego  Bielska-Białej na 2023 rok. 

Usługę będzie można zamówić osobiście w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Synergia", tak jak dotychczas  przy Al. Armii Krajowej 220 lub telefonicznie pod numerem 884 168 557, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami telefonu: 33 497 17 53 lub 33 497 17 54, a także u Realizatora.

Spółdzielnia będzie oferowała pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających wiedzy specjalistycznej ani kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dokumentami i uprawnieniami, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania:

 • seniorów, ale tylko tych, którzy posiadają Kartę Seniora i oświadczą, że nie są w stanie ponieść kosztu takiej usługi na wolnym rynku i są osobami samotnymi (w tym także samotne małżeństwa) lub
 • jest osobą pełnoletnią, z niepełnosprawnością, posiadającą stosowne orzeczenie oraz zamieszkującą na terenie miasta Bielska-Białej oraz oświadczy, że nie jest w stanie ponieść kosztu takiej usługi na wolnym rynku i jest osobą samotną (w tym także samotne małżeństwa) 

Naprawy będą wykonywane w miejscu zamieszkania Osoby Uprawnionej, w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Nie będą realizowane naprawy, których czas wykonania przekracza 2 godziny, usługi wymagające natychmiastowej interwencji, naprawy, które są świadczone w ramach innych umów lub wynikają ze zobowiązań innych podmiotów (wspólnoty mieszkaniowej, administracji nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, gwaranta itp.), prace budowlane, ani odmalowanie pomieszczeń.

W ramach realizacji zadania Spółdzielnia zapewni bezpłatnie materiały niezbędne do wykonania usługi, których wartość nie może przekroczyć 100,00 zł brutto. W przypadku wystąpienia potrzeby zakupu droższych materiałów, jeżeli Osoba Uprawniona wyraża zgodę, to we własnym zakresie zabezpiecza (kupuje) potrzebne materiały, finansując je w całości z własnych środków. 

Przykładowe naprawy, które mogą być realizowane:

 • montaż lub naprawa: klamek, zamków, łańcuszków drzwiowych, zawiasów drzwi lub szafek,
 • przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, rolet, suszarek łazienkowych,
 • naprawa listwy przypodłogowej,
 • regulacja drzwi, 
 • sklejenie lub skręcenie zepsutego krzesła, stolika lub niewielkiego mebla,
 • wymiana żarówek,
 • montaż żyrandola,
 • wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana baterii sanitarnych,
 • wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych,
 • montaż lub wymiana deski sedesowej,
 • przetkanie odpływów,
 • uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce,
 • inne drobne czynności naprawcze.