„Generał Tadeusz Jordan-Rozwadowski – szef sztabu wojska polskiego podczas bitwy warszawskiej 1920”

Generał Tadeusz Jordan-Rozwadowski

Z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. zapraszamy wszystkich miłośników historii na prelekcję Marka Łukasika, historyka OBEN IPN w Katowicach zatytułowaną "Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski – szef sztabu Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r."

Prelekcja odbędzie się 16 marca br. o godz. 11.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

Kategoria: