Zapraszamy do udziału w II edycji Plebiscytu "Aktywny Senior Roku 2020"

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem Plebiscytu „Aktywny „Senior Roku 2020”, którego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta Bielska-Białej, która wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; w terminie do 11 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie!

 

Regulamin Plebiscytu wraz  z formularzem w wersji edytowalnej oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami zostały załączone do pobrania poniżej.

Kategoria:

Dodatkowe materiały