Ogłaszamy Plebiscyt na najaktywniejszego Seniora 2022 roku!!!

 

Kto uzyska kolejny tytuł?

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem Plebiscytu „Aktywny „Senior Roku 2022”, którego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat lub starsza, zamieszkuje na terenie powiatu bielskiego lub w mieście Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta Bielska-Białej, wyróżniająca się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

w terminie do 23 września 2022 r. do godziny 13.00

Zgłoszenia na formularzu w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Aktywny Senior Roku 2022" prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego,
pl. Ratuszowy 6.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 33 497 14 92

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie!

Kategoria:

Dodatkowe materiały