Korzystanie z Karty Seniora

Jak korzystać z oferty Programu?

Z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych w ramach Programu można skorzystać za okazaniem "Karty Seniora", która ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem).

Miejsca, gdzie posiadacze "Karty Seniora" będą mogli skorzystać z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu, zostaną oznaczone specjalną naklejką.

Naklejka wzór