Konsultacje społeczne do projektu Parku za Ratuszem...

Konsultacje od 20 listopada do 4 grudnia

 

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne do koncepcji projektowej Parku za Ratuszem
w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach od 20 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku.
Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej.

Materiały dotyczące konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej.

Opinie, wnioski i uwagi należy zgłaszać w terminie konsultacji poprzez formularz
zamieszczony na stronie internetowej:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami

Kategoria: