Załóż Kartę Seniora

Jak złożyć wniosek o wydanie "Karty Seniora"?

Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez seniora wniosek, można:

  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6,
  • przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Uwaga! Wnioski przyjmowane będą od 16 września 2019 roku.

 

Jak odebrać "Kartę Seniora"

O możliwości odbioru Karty będziemy informować telefonicznie. Wydawanie Kart odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6. Kartę może odebrać:

  • wnioskodawca za okazaniem dowodu tożsamości,
  • inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.