Zaproszenie do udziału w Plebiscycie "Aktywny Senior Roku 2019"

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem Plebiscytu „Aktywny „Senior Roku 2019”, którego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta Bielska-Białej, która wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; w terminie do 10 września 2019 r.

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie!

 

Formularz w wersji, którą można edytować znajduje się na stronie www.ps.um.bielsko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (Ważne informacje/Pomoc społeczna i zdrowie).

Kiedy:

Termin nadsyłania zgłoszeń do Plebiscytu upływa 10 września 2010 r.

Kategoria:

Dodatkowe materiały