Program "Miejsce przyjazne dla seniorów"

Program "Miejsce przyjazne dla seniorów" został przyjęty Uchwałą Nr IX/150/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. i jest adresowany do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej.

Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną "Kartę Seniora", upoważniającą do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.

Wnioski o wydanie "Karty Seniora" można składać lub przesyłać od 16 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu, regulamin i formularz wniosku - w zakładce "Miejsca przyjazne dla seniorów".

 

 

Kategoria: