Konkursu pn. “Aktywny Senior” – konkurs na Najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim

Wojewoda Śląski ogłosił 3. edycję Konkursu pn. “Aktywny Senior” – konkursu na Najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim.
Zgłoszenia do Konkursu należy przekazać w terminie do 16 września 2019 r. (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego).
Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „AKTYWNY SENIOR” wraz z wymaganymi oświadczeniami (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne (grupy osób), organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego.

Regulamin konkursu oraz formularze - TUTAJ

Kiedy:

do 16 września 2019 r.

Kategoria: